سئوال از کارشناس

درب بازکن استیل فیسلر کد 2008118

درب قوطی بازکن، با قابلیت ایجاد درب، بعد از باز کردن آن و استفاده مجدد، برای نگهداری از باقیمانده مواد داخل قوطی
142-113177361794e8b0ef366856


کاراکتر نوشته شده: