سئوال از کارشناس

پلوپز ته دیگ ساز تفال DeliRice مدل RK7006 72

پلوپز ته دیگ ساز تفال، مدل RK7006 با ظریفت پخت برای 4 الی 6 نفر، با قابلیت پخت خورش و سوپ
deli2


کاراکتر نوشته شده: