سئوال از کارشناس

گرین پَن - پلوپز سفید 2.5 لیتری - 220 ولت

پلوپز، آرام پز و بخارپز، با امکان پخت برنج قهوه ای، ریزوتو و کیک، دارای ظرفیت 2.5 لیتر
4895156607052


کاراکتر نوشته شده: