سئوال از کارشناس

سرخ کن اکتی فرای تفال با فناوری یک قاشق روغن FZ7000

سرخ کردن مواد به وزن یک کیلوگرم، با یک قاشق روغن، دارای تایمر دیجیتال و LCD صفحه بزرگ
actifryfz7000_482


کاراکتر نوشته شده: