سئوال از کارشناس

جاروبرقي 2000 پارس خزر

جارو برقي w2000 پارس خزر، داراي برس ضميمه مبل، درزگير، موكت و پرده، ولوم جهت تنظيم ميزان مكش دستگاه، قابليت استفاده از پاكت يك بار مصرف
pk-vc-2000-1


کاراکتر نوشته شده: