سئوال از کارشناس

اتوی پرس ژانومه مدل 3800 پرفکت

اتوی پرس ژانومه، با آمادگی بخار در چهار دقیقه، ظرفیت مخزن آن 800 میلی لیتر، مجهز به سیستم بخار اتوماتیک، مجهز به نمایشگر دیجیتال
3800-n-39001


کاراکتر نوشته شده: